Zdravotnictví, rozvoj města, ekonomika, zaměstnanost

garant:

JUDr. Stanislav Cenek

členové:

Michal Vencovský
Ing. Romana Lejčarová
Karel Kamenář
RNDr. Luděk Brotánek
Ing. Jana Ruczová

 

Zdravotní péče :

Zachování a zvyšování úrovně zdravotní péče pro občany České Lípy i ostatních obcí Českolipska považují SPOLEHNUTÍ za svoji prioritu.

·         rozvoj a zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa je naší prioritou,

·         budeme usilovat o to aby Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa zůstala samostatným subjektem s úzkou kooperací s Krajskou nemocnicí Liberec a ostatními nestátními zdravotnickými zařízeními a ambulancemi soukromých lékařů,

·         budeme aktivně podporovat vedení Libereckého kraje a management nemocnice v úsilí zajistit finanční prostředky pro další rekonstrukci nemocnice a hodláme se v rámci  rozpočtových možností města Česká Lípa na spolufinancování podílet

·         aby město Česká Lípa získalo podíl   na rozhodovacích a hlasovací právech v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

·         budeme podporovat  vzájemnou kooperaci mezi Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa a Sociálních  služeb města České Lípy v oblasti sociální péče a  dodávek a rozvozu  cenově příznivé a nutričně hodnotné stravy a diet pro klienty využívající sociální služby nebo majících zdravotní omezení,

·         hodláme znovu otevřít možnost využití nedostatečně využitých budov nemocnice pro rozšíření sociálních služeb města Česká Lípa pro vybudování seniorského centra.

 

Rozvoj města, financování projektů z kohezních fondů EU a jiných mimorozpočtových zdrojů města Česká Lípa :

Povolební koalice vzešlé z voleb  v roce 2006 a 2010, které se podílely na řízení města Česká Lípa nedokázaly využít jedinečnou příležitost jenž vstup České republiky do EU v podobě financování investic a potřeb města v podobě strukturální kohezních fondů znamenal. Řada projektů jenž mohla vzniknout vůbec nevznikla, projekty jenž existovaly nebyly připraveny do té podoby aby město o financování těchto investic mohla uvažovat. SPOLEHNUTÍ považují financování investic města a přípravu těchto projektů za jednu z hlavních priorit svého volebního programu :

·         připravíme pro diskuzi oponentních odborníků a občanů města návrh Strategického plánu rozvoje města,

·         zajistíme pro další rozvoj a změny v územním plánován města opětovné zřídiní útvar městského architekta,

·          další změny v územní plánu města musí reflektovat vyhradně zájmy občanů města, nikoliv úzké skupiny realitních spekulantů,

·         zřídíme ekonomickou radu města jako poradní orgán, jejíž členové budou respektovaní odborníci a manažeři největších zaměstnavatelů města, stejně jako zástupci podnikatelů a živnostníků,

·         reskrukturalizujeme dosavadní odbor rozvoje majetku a investic, který  bude odpovědný za přípravu projektů financovaných se strukturální fondů EU  a připravíme motivační strategii pro úspěšnou implementace těchto projektů zaměstnanci MěÚ,

·         vodovod Častolovice a ostatní části města??? ( možnost využití dotací z OPŽP )

 

Další nápady:

Doprava.

·         Společné autobusové a vlakové nádraží,

·         vykoupení pozemků tvořících městské vlakové nádraží a jejich rekultivace prostřednictvím  dotace OPŽP,

Sociální oblast :

Zřízení sociálního podniku pro osoby s dlouhodobou nezaměstnaností, využití k úklidu a údržbě zeleně, využití dotací z Evropského sociálního fondu,

 Veřejné zakázky, hospodaření města, „ Otevřená radnice“

Projekt „ Vrátíme Vám město“

·         zveřejňování všech  veřejných zakázek, zadávací dokumentace, dokumentů o výběru nejvhodnější zakázky, smluv a jejich změn na webových stránkách města, on-line rozklikávací rozpočet města

·         centrální elektronické aukce a společné veřejné zakázky pro centrální nákupy spotřebních prostředků, služeb a potravin pro organizace jejichž je město zřizovatelem

·         zřízení funkce městského ombudsmana,

·         zápisy a usnesení včetně hlasování komisí, výborů, rady města, zastupitelstva volně přístupné na netu,

·         rozšíření projektu On-line rezervace na všechny odbory městského úřadu,

·         posílení pravomoci interního auditora a zřízení útvaru controlingu vůči organizacím jenž zřizuje město a a organizacím, které čerpají dotace a granty z rozpočtu města.