Sport, volný čas, kultura

garant:

Jiří Šubrt

členové:

Josef Polák
Blanka Šafrová
Ing. Pavel Jarolím
Marie Siberová
Martin Benda

 

Česká Lípa zdravé a sportovní město

Fitness zóna v parku, zdravé sportování pro všechny občany či podpora volnočasových aktivit mládeže. Taková by mohla být Česká Lípa v následujících letech. Prostředkem jsou výnosy z výherních automatů a loterií, / finance z loterií dostávají od roku 2012 všechny obce, nejen ty obce, které si samy vybírají finanční prostředky z hazardu na svém území (výherní hrací automaty). Tato částka se pro obce kumuluje, opět zjednodušeně řečeno, z celého segmentu hazardu od kasin po Sportku/,  evropské dotační fondy a systémové nastavení rozdělování prostředků na tyto oblasti.

Naším cílem je ekonomicky, organizačně a mediálně podporovat kluby a spolky, které se věnují níže vyjmenovaným oblastem. Kromě spravedlivého a systémového nastavení grantových fondů města,

které již dobře funguje (bodové hodnocení žádostí o dotace podle přínosu, zásahu obyvatel, přidané hodnoty, tradice, počtu aktivních členů spolků a klubů, atd…) bychom těmto organizacím rádi nabídli organizační a metodickou podporu při získávání financí z vnějších zdrojů (zejména dotace z krajů, ministerstev či EU).

Sport

Prioritním úkolem vedení města by mělo být zmapování sportovišť na území města a potřebných investic na jejich revitalizaci a případně získání některých sportovišť do svého vlastnictví od Libereckého kraje. Stanovení časového plánu celé realizace a následné přetvoření na sportoviště pro širokou veřejnost.. 

Podporujeme rozvoj sportovišť ve všech územních celé České Lípy a zároveň bychom chtěli zlepšit dostupnost stávajících sportovišť pro širokou veřejnost.

Rádi bychom vybudovali v městském parku a na přilehlé louce outdorové fitness centrum, kde by se mohli občané ve svém volném čase věnovat sportu či jen posedět na lavičkách v odpočinkové zóně.

Chtěli bychom minimálně jednou měsíčně organizovat fitness sobotu kde by se právě v těchto venkovních fitness centrech pod vedením fundovaných rektoru aktivně cvičilo.

Chtěli bychom vytvořit pro kluby bezplatný poradní orgán, kdy by se mohli zástupci sportovních klubů dozvědět, kde je možné žádat o finanční podporu ze státního sektoru a jak tyto žádosti sepsat a podat.

Budeme se snažit najít finance na etapovou opravu městského stadionu.

Chtěli bychom mládeže ze sociálně slabší skupiny obyvatel, například tím, že by se město podílelo na financování programu práce s touto mládeží přímo v klubech.

Chtěli bychom se zabývat otázkou podpory a následného vracení peněz městu formou pronájmů za sportoviště.

Volnočasové aktivity

Podpora volnočasových aktivit mládeže, zejména pak sportovních klubů a zájmových sdružení, spolků je rovněž velmi důležitá a potřebná. Je to krok ke snížení kriminality mládeže, která ve většině případů plyne z nevyužití potenciálů jedinců a nerozvíjení jejich talentů.

Při vytváření koncepce volnočasových aktivit města je nutná spolupráce se základními školami, které již sami nezávisle některé zájmové útvary provozují. Možností je například podpora center volnočasových aktivit DDM v podobě odloučených pracovišť na jednotlivých na školách. Centry pro tyto aktivity by se mohly tak stát právě nevyužité prostory základních škol.

Sport a jeho pojetí v rámci spolků a občanských sdružení má v České Lípě dlouholetou tradici, která nevymizela ani v moderní době. Rádi bychom při podpoře sportu spolupracovali se Sportovní unií Českolipska nebo na přímo se sportovními kluby, které hrají významnou roli ve sportovním dění našeho města

Důraz budeme klást i na sportovní osvětu mezi mládeží, které chceme dosáhnout spoluprací se školami či spolupořádáním pravidelných sportovních turnajů pro školy, mateřské školky ale i širokou veřejnost.

Klást důraz budeme zejména na podporu sportovní zájmové činnosti dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let. Aktivita zájmové činnosti je neméně důležitá stejně jako soutěžní sport.

Budeme nadále podporovat cílenou podporu soutěžního sportu. Chceme navázat na fungující pravidla  a jednotné podmínky, které se v průběhu let stále zdokonalují a dle zkušeností let předešlích budou nadále zdokonalovat. Výše podpory by měla být odvislá od počtu soutěžících a jejich výsledků (např. počtu medailí, celkového umístění) a na výši soutěže.

Budeme se snažit podpořit opravu a případně nalézt další možná místa pro legální tvorbu graffitů. Tím, že vytvoříme prostor pro writery na legálních plochách zamezíme častějším poškozování majetků našich občanů.

Chtěli bychom opět zřídit zimní venkovní kluziště, sky stezky po okolí České Lípy Tím a dalšími sporty, bychom chtěli podpořit celoroční venkovní aktivity

Zabavení neorganizované mládeže – ping ponkové stoly, šachy, kuželky, diskgolf  atd.