Zkrácený volební program

NE úpadku a vylidňování města – ANO jeho rozvoji

NE zadlužování města – ANO jeho prosperitě

NE strachu a beznaději – ANO bezpečnému městu

NE rozprodej nemocnice – ANO městskému podílu v ní

NE chaosu a zmatkům – ANO koncepci, plánování a strategii

NE potulování se – ANO aktivnímu trávení volného času

NE nesmyslným plánům – ANO městskému divadlu

NE koupališti v Dubici - ANO městské plovárně

NE podvodům a korupci – ANO průhlednému hospodaření a zadávání zakázek

NE nezaměstnanostiANO podpoře podnikání a tvorbě pracovních míst

NE lhostejnosti - ANO fungujícím sociálním službám

NE „flikování" a „záplatování" - ANO pravidelné a odborné údržbě majetku města

NE „tápání ve tmě" - ANO otevřené radnici a informace pro občany

NE nezaměstnanosti - ANO podpoře podnikání a spolupráci

Volební teze

Vzhledem k využití zkušeností, odbornosti, nápadům a logickému uvažování, jsme rozdělili kandidáty do pracovních skupin. Každá pracovní skupina si vzala za svou určitou oblast, která je důležitým prvkem pro rozvoj a fungování našeho města.
 

Rozdělení pracovních skupin

Sociální oblast

garant:

Ing. Jaroslav Turnhofer        e-mail: turnhofer@spolehnuti.cz

členové:

Jiřina Mimrová                      e-mail: mimrova@spolehnuti.cz
Marta Lasabová

Marie Vasmanská
Jan Váňa
Šárka Šimonová

Doprava, bezpečnost

garant:

Petr Skokan

členové

Lukáš Hauke
Mgr. Josef Vegner
Petr Sládek
Jan Váňa

Školství, volný čas, kultura

garant:

Jiřina Mimrová

členové:

Mgr. Michal Rádl
Jiří Šubrt
Mimrová Markéta
Mgr. Lenka Skokanová
Michal Buřič

Sport, volný čas, kultura

garant:

Jiří Šubrt

členové:

Josef Polák
Blanka Šafrová
Ing. Pavel Jarolím
Marie Siberová
Martin Benda

Zdravotnictví, rozvoj města, ekonomika, zaměstnanost

garant:

JUDr. Stanislav Cenek

členové:

Michal Vencovský
Ing. Romana Lejčarová
Karel Kamenář
RNDr. Luděk Brotánek
Ing. Jana Ruczová