Josef Vegner

Kandidát SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ č. 11

Fotogalerie

/album/fotogalerie2/jovegner-jpg/ /album/fotogalerie2/jovegner1-jpg/

Profil:

Jméno, příjmení Josef VEGNER titul Mgr., věk 69
Dosažené vzdělání vysokoškolské, rodinný stav ženatý
Počet dětí 0, pozn. k dětem samostatné;

Bydliště Havlíčkova 2267, Česká Lípa 470 01
Místo narození Mělník

Pracovní zařazení učitel
Zaměstnavatel: OVČ organizační a ekonomické poradenství

Zájmy, záliby, koníčky:

−        Člen vojenských veteránů ČR,

−        Člen předsednictva ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, předseda OV ČSBS v České Lípě;

−        Předseda Jednoty Československé obce legionářské v České Lípě;

−        Předseda Krajské Společnosti Ludvíka Svobody Libereckého kraje.

−        Informační podpora města ČL, při řešení problematiky, krizového řízení obranyschopnosti,

Co pro mne znamená kandidovat v komunálních volbách 2014 v České Lípě, mé cíle, přání
Žádná úspěšná strategie není formalizovaný a uzavřený dokument. Dobrá strategie musí nabídnout konkrétní řešení pro konkrétní aktéry struktury vzdělávacích systémů rozvoje, nebo pro nositele vzdělávání. Aby strategie mohla být úspěšná, je nutné se s jednotlivými jejími body podrobně v etapě její přípravy seznamovat a spolupodílet se na její formulaci. Strategie, která vznikla za aktivní spoluúčasti odborníků a dalších místních osobností, bude zcela jistě velmi úspěšná a dokonce i tehdy, pokud některé závěry navržené strategie se budou postupně měnit, nebo upravovat.

V rozvoji oborové struktury odborného vzdělávání rozšiřovat nabídku v oborech souvisejících s cestovním ruchem, dále zdravotnických a sociální péče a elektrotechnických. Orientovat se v oblastech obchodu, služeb, ekologie. Využívat partnerství okresu, kraje a školských asociací, při zajištění nezbytné míry motivace, zainteresovanosti a aktivní účasti CVLK na připravovaných změnách. Změnit klima školy – vyvolat zájem a zaujetí dětí, rozšířit její výchovnou funkci o péči v zájmové činnosti a racionálně využívat volný čas a také sepětí s městem a místem svého bydliště, či rodiště.

NABÍZÍM

            Schopnost řídit kolektiv a vytvářet strategii dané oblasti, udržovat dobré vztahy mezi spolupracovníky, partnery, vnitřní a vnější sběr informací, schopnost komunikace a práce v týmu, vysoké pracovní nasazení, diskrétnost, časovou flexibilitu, taktnost, společenskou úroveň, reprezentativní vystupování, samostatnost, ochotu k dalšímu vzdělávání, umění využívat volný čas.

            Vést lepší dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, který udržuje a podporuje rozvoj pracoviště a pracovní arbitráž, která je alternativou soudů pro flexibilní a rychlé řešení pracovních sporů.

            Danými a hospodárnými formami hospodařit se svěřeným majetkem a správnými normami využít investice vedoucí ke spokojenosti zainteresovaných stran.

            Klíčovými pojmy pro ústřední a ostatní státní správu jsou kvalita, služba a dostupnost pro občany. Zaměření na negativní jevy ve společnosti, krizové řízení, obranyschopnosti.

V boji proti korupci považujeme za klíčové přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku. Podporujeme obnovení finanční policie a zřízení finanční prokuratury. U nelegálně získaného majetku požadujeme jeho konfiskaci.

OBLASTI:

−        Dopravní infrastruktury a územního rozvoje;

−        Nepřizpůsobivých obyvatel;

−        Omezení otvíracích večerních dob u restaurací, heren v sídlištích města;

−        Zvýšení prestiže státní a městské policie;

−        Programové prohlášení.

 

Někdy je zbytečné vymýšlet vymyšlené. Existuje městečko v České republice, kde to již pár let funguje v podobě, jakou bychom chtěli prosadit i v České Lípě.