Klub důchodců

Dne 13.11.2014, se uskutečnila dlouho plánovaná beseda Českolipanů s Klubem důchodců. Besedy se zúčastnilli Ing. Jaroslav Turnhofer (předseda SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ) , Jaroslav Kamenář (člen SPOLKU ČESKOLIPANÉ)a Petr Skokan (člen zastupitelstva města Česká Lípa za SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ a zároveň výkonný místopředseda tohoto hnutí). Diskuse by o odměnách zastupitelů a členů výborů. Senioři se ptali na novou radnici, co bude dělat, tedy na programové priority, eventuálně na chybějící informace z koaliční smlouvy. Upozornili na některé nebezpečné přechody pro chodce, zvláště v Dolní Libchavě, zajímali se o MHD zdarma-zda to není populismus a zda je to reálné. Další otázky se týkali úbytku obyvatelstva. Rozhořčovali se nad švindlováním s trvalým bydlištěm ať už dvou tisíc lidí registrovaných na č.p.1 tedy radnici, či dvou zastupitelů Tejnory z Horní Police a Ranince z Horní Libchavy. Dále nám senioři sdělili,že nesouhlasí se změnami názvů zastávek. Z diskuse vyplynulo, že je asi nedělali lidé z České Lípy, což je obecný problém i u jiných věcí a že to celé bylo zbytečné, stálo to jen peníze a znepřehlednilo to cestujícím orientaci. Nové názvy se stejně nemohou ujmout a když byla zastávka např. u Vagónky, mělo by se naopak připomínat, že tam kdysi byla Vagónka Na otázku paní Baranovičové, "Bude nadále pokračovat spolupráce SPOLEHNUTÍ s Klubem důchoců?" odpověděl Petr Skokan "Domluvili jsme se, že spolupráce mezi námi, Českolipany a Klubem důchodců naváže na dobré předchozí zkušenosti, např. s cirkusem Jo, vědomostní soutěží Křížem krážem Českou Lípou i s Českolipským deníkem bude pokračovat." A tím zárověň shrnul závěr besedy - Petr Skokan, člen zastupitelstva města Česká Lípa za SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ a zároveň výkonný místopředseda tohoto hnutí.

Fotogalerie: Klub důchodců

Tato fotogalerie je prázdná.