O nás

Jme politické hnutí, které vzniklo na základě setkání občanů České Lípy a jejich nespokojenosti se současným stavem a vedením města. Naše motta jsou:

"VRÁTÍME VÁM MĚSTO"

"PŘÍVĚTIVÁ RADNICE"

 

Politické hnutí je registrováno pod č.j. MV-93290-4/VS-2014, identifikační číslo 03221199.

Transparentní bankovní účet, FIO BANKA, 2100646481/2100. Tento účet slouží pro zasílání darů, příspěvků a ostatních finančních příspěvků, podložených smlouvou, darovací listinou nebo na základě rozhodnutí předsednictva o výši příspěvků členů a kandidátů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Předsednictvo hnutí

Předseda Ing. Jaroslav Turnhöfer  turnhofer@spolehnuti.cz
Výkonný místopřededa Petr Skokan skokan@spolehnuti.cz
Člen JUDr. Stanislav Cenek cenek@spolehnuti.cz
Člen Jiří Šubrt subrt@spolehnuti.cz
Člen Michal Vencovský vencovsky@spolehnuti.cz
Člen Mgr. Michal Rádl radl@spolehnuti.cz
Člen Jiřina Mimrová mimrova@spolehnuti.cz

 

SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ

Ustavující sněm SPOLEHNUTÍ

Ve středu, 30.7.2014 se ve večerních hodinách v České Lípě uskutečnil ustavující sněm politického hnutí SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ

Sněm schválil nejen program, jednací řád a stanovy SPOLEHNUTÍ – Společné hnutí Českolipanů, ale zvolil i předsednictvo, revizní a rozhodčí komisi.

Předsedou byl zvolen  Ing. Jaroslav Turnhofer, výkonným místopředsedou Petr Skokan a členy předsednictva Jiří Šubrt, Michal Vencovský, JUDr. Stanislav Cenek, Jiřina Mimrová a Mgr. Michal Rádl. 

Dále sněm zvolil revizní komisi ve složení Ing.Romana Lejčarová – předseda, Josef Polák a Petr Sládek – členové. A také rozhodčí komisi ve složení Lukáš Hauke – předseda a členové Jan Váňa a Josef Vegner.

Sněm rovněž zvolil volebního zmocněnce JUDr. Stanislava Cenka a volebního manažera Michala Vencovského.