Zastupitelstvo města

26.11.2014 14:08

Na tomto odkazu vás budeme informovat o zasedáním ZM, včetně našich návrhů a připomínek a hlavně výsledků s glosováním.

2.ZM

Zpět