Transparentní Česká Lípa

01.10.2014 02:11

Na posledním, zářijovém, zastupitelstvu města Česká Lípa mě zaujalo předložení materiálu o přidělení veřejné zakázky Správy bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města. Zaujalo mě to zejména z toho důvodu, že se tato zakázka projednává v závěru volebního období, doslova několik dnů před volbami na radnici. Předkladatel, místostarosta Bc. Jiří Kočandrle TOP 09, postavil zastupitele města před hotovou věc s tím, že stávající správci dostali výpověď a majetek města by neměl kdo spravovat. Tento materiál jsem si našel na internetových stránkách města a hned na první pohled mi bylo jasné, že materiál je zveřejněn v jiném režimu, než je tomu u ostatních výběrových řízení obvyklé. V jiném režimu z toho důvodu, že firma, které má být zakázka přidělena není jak v materiálu pro zastupitelstvo, tak i ve smlouvě o správě bytových a nebytových jednotek v majetku města Česká Lípa zveřejněna. Vítěznou firmu jsem si jako občan České Lípy musel zjistit u zastupitelů.
Společnost DSS LTM s. r. o., IČ: 02382849, není plátcem DPH, z výpisu v obchodním rejstříku je firmou, která byla založena 2.12.2013 panem Adamem Úlovcem s virtuálním sídlem Jičínská 49, Praha 3-Žižkov. Pan Úlovec již v minulosti založil celkem 29 firem, které časem likvidoval nebo převáděl na jiné osoby. Je tomu tak i v případě firmy DSS LTM s. r. o., kterou přepsal na současného jednatele Stanislava Starého, bytem Skalická 200, Žitenice, s datem zápisu v OR dne 18.12.2013. Pan Stanislav Starý je a nebo byl majitelem několika firem, a to od hostinské činnosti, po vodoinstalatérství, topenářství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, včetně firmy v likvidaci.
Domnívám se, že současní nájemníci měli celkem dobré a zažité zkušenosti se stávajícími správci daným nemovitostí a dosluhující radní za Starosty, ODS a TOP09, v čele s panem Kočandrlem, je vrhli do období velké nejistoty. Je celkem logické, že se časem jednotlivé smlouvy přehodnocují a hledá se lepší či levnější dodavatel služeb. V tomto případě však není vše tak transparentní, jak toto slovíčko pan Kočandrle neustále používá. Dá se říci, že pan Kočandrle slovo transparentní doslova a do písmene zkompromitoval. Jak může vůbec vyhrát zakázku firma, která v daném oboru nemá žádnou zkušenost a existuje teprve 10 měsíců? Firma, která sídlí pouze v poštovní schránce na pražském Žižkově spolu s 23 dalšími zřejmě virtuálními firmami? Nechat si platit od majitele nemovitostí za správu a být pouhý zprostředkovatel pro firmy bude jediná skutečná činnost vítěze výběrového řízení. Dohazovat „kšefty“ na opravy je neskutečně výhodný byznys, ve kterém se točí obrovské peníze a korupce má neomezené možnosti. To vše schválila koalice zastupitelů ve složení Zelení, ODS, Starostové, KSČM a TOP 09. Opravdu nelze nalézt v našem městě nikoho zkušenějšího a důvěryhodnějšího, komu svěříme obecní majetek v hodnotě mnoha miliónů korun?
Navíc se stala zajímavá věc, ačkoliv v zadávací dokumentaci je výslovně napsáno,
cituji:
4.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ v následujícím rozsahu:
4.4.1. Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech.
Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu delší než 2 roky.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, počet spravovaných jednotek, délka plnění a místo plnění, název a kontakt na zadavatele. Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který předloží min. 1 osvědčení, že v posledních 3 letech prováděl správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu daném touto ZD po dobu nejméně 2 let. Zadavatel připouští prokázání tohoto technického Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Česká Lípa“ kvalifikačního předpokladu rovněž předložením dokladu o tom, že uchazeč prokazatelně, provádí správu nemovitostí, které sám vlastní, a to ve výše uvedeném rozsahu.
Dále v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ je výslovně uvedeno:
- seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu delší než 2 roky. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který předloží min. 1 osvědčení, že v posledních 3 letech prováděl správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu nejméně 2 let. Zadavatel připouští prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu rovněž předložením dokladu o tom, že uchazeč prokazatelně, provádí správu nemovitostí, které sám vlastní, a to ve výše uvedeném rozsahu - viz čl. 4.4.1. ZD
Konec citace.
není toto vítěznou firmou ani zdaleka dodrženo. Prostě tato zakázka se mi jeví jako vysloveně zfalšovaná a bohužel ji 13 zastupitelů uvedlo v život. Chci tímto říci, že 13 zastupitelům je úplně jedno, co schvalují, v horším případě se mohu domnívat, že je to úmyslné.

Závěrem bych chtěl podotknout, že společnost DSS LTM s. r. o., IČ: 02382849, se sídlem Jičínská 49, Praha 3-Žižkov, 130 00, zastoupená jednatelem společnosti Stanislavem Starým, bytem Skalická 200, Žitenice,nesplnila parametry výběrového řízení, protože vznikla 2.prosince 2013.
Přesně na tuto situaci se hodí slova bývalého předsedy vlády, čistého pana Stanislava Grose: "Vše je tak průzračné, že ani křišťál není průzračnější". Nebo je to trochu jinak? Na to si musí každý udělat názor sám.
Kdo si tento názor sám udělat nedokáže, v příštím pokračování tohoto článku přineseme odborně zpracovaný právní názor, kterým se budeme řídit

MiVe

Zpět