Obchvat České Lípy - pokračování

26.08.2014 18:56

Tak se nám ohledně obchvatu rozhořela debata, což je určitě dobře, protože je vidět určitá neinformovanost, kterou se pokusíme napravit. Internetem koluje spousta fám a dohadů, k těm se obracetem nebudeme, vezmeme pouze fakta, např. z webu Městského úřadu Česká Lípa - ODKAZ - kde je jasně vypsáno, z jakých fondů se má investice financovat. Dále se můžeme podívat na stránky ŘSD, kde je dokument ve formátu *.pdf. Z mého pohledu se obchvat kolem České Lípy vzdaluje a vzdaluje...

A jak to vlastně je?

Odpovídá Petr Skokan, lídr hnutí SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ:

"Tranzitní doprava na průtahu Českou Lípou probíhá už řadu let, 24 hodin denně a průběžně se zvyšuje. Podle měření z předcházejících let dosahovala doprava intenzity 14.000 jednotkových vozidel, ale v loňském roce dosáhla již 16.000. A odborníci předpokládají, že bude dále narůstat i nadále. Proto i stavba obchvatu České Lípy byla původně v Operačním programu doprava zařazena. Není pravda, že stavba byla zastavena. Naopak v minulosti byla dokončena I.etapa. Maximální užitek z dokončené I. Etapy budou mít však českolipané až po dokončení etapy II. z Dubice do Dolní Libchavy. Chybí nám v Dubici most a spojení tranzitu na Děčín. Také do města budeme moci přijet i z druhé strany. Bohužel ze strany městské a krajské samosprávy nebyla dostatečná a cílená koordinace v prosazování zájmu postavit obchvat. Lobing odjinud byl silnější. Z tohoto důvodu se tedy staví obchvat Dubé, jehož mezinárodní i lokální význam je podstatně menší i když samozřejmě pro Dubou důležitý. Což ostatně dokazuje, že peníze jsou, ale jen někdo je umí využít ve prospěch svého města a jeho obyvatel. A českolipská radnice to opět rozhodně nebyla.
Radnice ani hejtmanství nepodnikly dostatečné kroky k znovuzařazeni stavby do OPD a to ani v době kdy se ukazuje, ze OPD nebude vyčerpán a hrozí vracení peněz Evropské unii."

MiV, PeS

Zpět