2.ZM

Na druhém zastupitelstvu jsme delegovali na našeho zástupce Petra Skokana několik dotazů, tykající se nevýhodné smlouvy prodeje pozemku pro výstavbu McDonalds, dotazy ke zvýšení mzdových nákladů p.o. Sport, dále otázky sociální oblasti apod.

Dále se věnujeme odměnám členů komisí a výborů, které je momentálně morálně pokřivené, kdy preferuje určitou skupinu (viz. Ustavující zastupitelstvo a odměny). přikládáme dokument, který chceme přednést na 2. ZM. ZDE (ve formátu *.pdf).

2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Tak jsem se byl podívat na 2.ZM, dne 26.11.2014 od 16:00hod. Zvědav, zda-li bude pokračovat ve stejném duchu, jako ustavující zastupitelstvo, ke kterému jsem, nejen já, měl několik výhrad. Vedení nezklamalo a nutno říci, že hodnotit řízení zastupitelstva a vyjadřovací schopnosti, budu až po oněch 100 dnech "hájení". Tolik úvodem, který mne osobně nepotěšil. Pominu, že Dr. Hudec (Zelení) chtěl prosadit Lavičku Václava Havla, jako bod 0. Nic proti lavičce, ale předpokládané náklady cca 300.000,- Kč, jak bylo řečeno, se mi zdá, vzhledem k zápornému rozpočtu města, jako velmi přehnané. Nutno podotknout, že Lavička Václava Havla musí splňovat určité parametry a podléhá parametrům umělce Bořka Šípka. Já osobně bych se přimlouval za Lavičku 17.listopadu, která bude určitě připomínat Sametovou revoluci (někomu i rok 1939) a každý si ji spojí i s osobou Václava Havla. Rozpočet přepokládám cca 20.000,00 Kč.V případě, že bude kladný rozpočet a budeme mít zbytečnou částku na pořízení Lavičky Václava Havla, velmi rád ji v našem městě uvítám. V současné době mi to připadá jako mrhání veřejnými finančními prostředky a takto se vzorný hospodář určitě nechová. Navíc stejně nebyl předložen materiál k Lavičce, tak se o ní nejednalo (tedy po delší debatě).

V rámci projednávání bodů programu, vyzval Petr Skokan (SPOLEHNUTÍ) vedení města, aby vysvětlilo, proč nemá jako jediný zastupitel přístup k městské síti a je mu znemožněno pracovat s materiály pro zastupitelstvo. Shodou okolností, se nemohl připojit ani k webu www.mucl.cz, protože v danou chvíli webové stránky prostě nefungovaly. Je to již několikátý případ výpadku městských stránek. Ředitel ČLIS sdělil, že servery, které využívá město Česká Lípa pro svůj provoz nefungují. Poznamenal, že podpis smlouvy se společností, která zajišťuje tyto služby, měl provést tehdejší starosta města Petr Skokan. V roce 2002. Neskutečné, v době, kdy v informatice jsou 2 roky celá věčnost, díky Petrovi Skokanovi fungují služby již 12 let. To opravdu nebyl nikdo, za 3 funkční období, aby zrevidoval smlouvy, provedl licenční a softwarový audit? Vyplývá mi z toho jediné, špatná funkce kontrolních a odpovědných řídících orgánů. Slabý a nepřesvědčivý argument je i nemožnost připojit do systému města soukromé zařízení. To snad ani nemůže středně počítačově gramotný a znalý člověk myslet vážně. Navíc argument o zvýšení zabezpečení dat a přístupu do městské sítě negoval pan zastupitel Ježák (ANO 2011), který "objevil" přístupové heslo do sítě. Heslo, které mělo zůstat skryto a mělo zabezpečit ochranu dat před zneužitím. Takže někde se stala chyba, kterou nikdo nechce přiznat. SPOLEHNUTÍ bude prostřednictvím zastupitele Petra Skokana žádat o revizi smluv, licenční a softwarový audit. To by mělo být nakonec v zájmu všech zúčastněných i představitelů a vedení města.

Další argument pana Skokana, proč chce připojit ze svého soukromého zařízení je ten, že nepotřebuje využívat za drahé peníze nakoupenou městskou techniku. Je to zbytečné vyhazování našich společných finančních prostředků, raději navrhl, v rámci interpelací, notebook věnovat Mateřské školce v Arbesově ulici, kde toto zařízení chybí pro interaktivní výuku našich nejmenších občánků.  Jak se vedení města zachová nevíme, snad se to dozvíme na dalším zasedání. Další návrh Petra Skokana byl, aby se občané, kteří se zúčastní zasedání zastupitelstva, mohli bezplatně připojit na wi-fi města. Argument, že vzrostou náklady na provoz, považujeme za nadsazený. Technické zařízení, router, který by tuto službu bez problémů zvládl, vychází na cca 800,00 Kč, včetně DPH. Další služba pro občany našeho města, která nebyla přijata, je to prostě práce navíc... K dovršení všeho, se objevili technické problémy i na hlasovacím zařízení. Otázkou tedy není, je technické zařízení na patřičné úrovni, ale spíše, jsou odborné znalosti odpovědných osob na technické výši používaných zařízení?

Na dotaz Petra Skokana, zda-li budou z rady, v rámci předvolebních slibů stran koalice, zveřejňovány informace, dostalo se nám všem vyhýbavé odpovědi. Takže nevíme, zda-li se sliby budou plnit nebo se naplní špatné přísloví "slibem neurazíš".

Důležitý byl bod 4 -" Odměňování nezastupitelů ve výborech". Do výborů a komisí, jsou jmenovaní odborníci z řad zastupitelů a z řad veřejnosti. Jak se tedy může stát, že odborník, zastupitel, který mimo jiné již za funkci zastupitele pobírá odměnu, má schválenou odměnu ve výši 1.809,00 Kč za měsíc, kdežto odborník z řad veřejnosti, za tu samou práci má odhlasovanou odměnu výši 400,00 Kč jednorázově, splatnou jedenkrát ročně? Stává se z veřejnosti plebs, nehodný kvalit nadřazeného zastupitele? Již na minulém zasedání zastupitelstva, navrhl představitel SPOLEHNUTÍ pracovat v komisích a výborech. Návrh neprošel. Navrhl tedy odměnu ve výši 50%. Ani to neprošlo. Hned na prvním zasedání si zastupitelé, mimo program, v návrhu na stůl, schválili své odměny. Na dnešním zasedání chtějí šetřit, protože v pracovním návrhu rozpočtu je schodek 70.000.000,00 Kč. Divné že? Resp. nehorázná drzost.

Nám, představitelům SPOLEHNUTÍ, se zdá výše odměn zastupitelů ve výborech a komisích výsměchem občanům. Navrhli jsme, prostřednictvím našeho zastupitele, aby byla odměna pro všechny stejná, tedy za stejnou práci, stejný "plat". To se koalice vzepřela, že to rozpočtem prostě nemůže projít. V rámci interpelací Petr Skokan navrhl odměny snížit na 50%, ale pro všechny stejně. Navýšení odměn za celé funkční období (2014-2018) je pouze 20% oproti uplynulému období (2010-2014). Hlavně je spravedlivé.

Myslel jsem si, že nejvíce diskutovaná témata máme již za sebou. Jak jsem se zmýlil. Při volbě členů a předsedů výborů a komisí při zastupitelstvu města Česká Lípa se stala pozoruhodná věc. Praxe je taková, že každá strana může delegovat člena do výboru či komise. Koalice, resp. vedení města návrhy dostala, zapracovala do návrhu a hlasovalo se. Hned u prvního výboru, finančního, připomínkovala Mgr. Procházková (ANO 2011), že chce hlasovat o nevrženém členovi Petru Jeníkovi (delegován Pirátskou stranou). Na dotaz zastupitele ing. T. Martínka (Piráti), jaké má vlastně výhrady vůči p. Jeníkovi odmítla Mgr. Procházková odpovědět. O Petru Jeníkovi ing. Martínek uvedl, že je to člověk se zkušeností vedení většího týmu lidí, má ekonomické vzdělání a zkušenosti a sleduje dění ve městě. Soudný člověk by řekl, pokud mám k někomu výhrady, že ho nechci v určité pozici, tak je prostě uvedu. Nikoliv však v tomto případě. Připadlo mi to směšné - proč nechcete? Proto. Vadí tedy Mgr. Procházkové odborníci? Kdo ví. Díky tomuto případu se členové finančního výboru nezvolili. To byl vlastně jediný, ale velmi zásadní zádrhel při volbě komisí a výborů. Ostatní volby proběhly řádně, dle dohody koalice:

Finanční výbor, neschváleno, předseda ing. Roman Kozák (Pořádek)
Kontrolní výbor, schváleno, předseda František Chot (KSČM)
Výbor pro výchovu a vzdělávání, schváleno, předseda Mgr. Zdeněk Ježák (Ano 2011)
Výbor pro kulturu a cestovní ruch, schváleno, předseda Bc. Petr Novák (ODS)
Výbor pro životní prostředí, schváleno, předseda Mgr. Pavla Procházková (ANO 2011)
Výbor pro rozvoj města a památky, schváleno, předseda Jan Rubický
Výbor pro sociální politiku, schváleno, předseda ing. Petr Máška (ČSSD)
Škodní a likvidační výbor, schváleno, předseda Mgr. Tomáš Vlček (SLK)
Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí, schváleno, předseda ing. Jitka Volfová (Ano 2011)
Výbor pro sport, schváleno, předseda Tomáš Binder (ČSSD).

Dalším bodem bylo projednání pracovní schůzky zastupitelů nad rozpočtem města. Koaliční zastupitelé nesouhlasí s návrhem Petra Skokana, aby u této pracovní schůzka mohla být přítomna veřejnost. Koalice vyloučila veřejnost z pracovní schůzky nad rozpočtem. Je něco v rozpočtu špatně? Bude se něco zakrývat nebo prát špinavé prádlo? To se my, jako veřejnost, nedozvíme. Tedy oficiálně nedozvíme. Je to škoda, skrývat se před veřejností.

Posledním bodem jednání, byla revokace usnesení o přidělení zakázky na Správu bytového fondu města výherci. Musím říci, že tuto kauzu jsme rozpoutali my, SPOLEHNUTÍ, kdy jsme poukázali na nestandardní postupy při veřejné zakázce - viz článek TRANSPARENTNÍ ČESKÁ LÍPA. Stále tvrdím, že nás netěší tato situace, ale jsme rádi, že i naším přispěním jsme dokázali eliminovat budoucí ztráty. Nakonec, to je jedním z našich cílů, být správným hospodářem při správě našeho majetku, nás, obyvatel České Lípy.

Jaký jsem si dnes odnesl závěr?
- Smutek z kastování, pachuť z polopravd a demagogických argumentů
- Nejsme si rovni, koalice si je rovnější, nakonec dělá to za naše peníze
- "Plebs" delegovaný do výborů z řad veřejnosti, má právo odborně pracovat, nikoliv pobírat odměny
- Je nutná revize smluv a softwarový a licenční audit
- Veřejnost je vnímána jako rušivý prvek a nemusí všechno vědět
- Zajistit kvalitní ekonomické vedení města, starat se o svěřené finanční prostředky, nastavit podmínky pro spolupráci se skutečnými odborníky
- Je nutná veřejná kontrola. Žádat po koalici předložení koaliční smlouvy, žádat plnění předvolebních slibů koaličních stran
- Tabulky s výpočty odměn najdete na našich stránkách SPOLEHNUTÍ.


MiVe