Zastupitelstvo města

Zde se budeme věnovat materiálům zastupitelstva města, našim připomínkám a hodnocení výsledků hlasování a rozhodování zastupitelstva

2. ZM