Ohlédnutí za 1. UZM Česká Lípa a odměny

Byl jsem se podívat na 1. ustavujícím zastupitelstvu města Česká Lípa. Chtěl jsem poznat nové zastupitele, jejich reakce a představení. Vcelku nezáživné představování prosvětlila první místostarostka p. Šafránková (ANO 2011) - chce plnit své úlohy tak, jako paní starostka Mgr. Romana Žatecká (ČSSD). Tedy ANO 2011 převzalo volební program strany ČSSD? Jen taková zajímavost, většina důležitých pravomocí, doposud v gesci I. místostarosty byla u nově zvoleného vedení města přesunuta do gesce II. místostarosty Mgr. Juraje Ranince (ODS). No nic...

Proběhlo zvolení zákonem stanovených komisí a výborů - finanční výbor a kontrolní komise. Zajímavostí bylo, že koalice navrhla předsedou kontrolní komise zástupce KSČM, podle návrhu koalice prý nejsilnější opoziční strany. Petr Skokan (SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ) upozornil, že nejsilnější opoziční stranou je SLK, byť má stejné zastoupení v zastupitelstvu jako KSČM. Vypadá to, že s SLK, v čele s Mgr. Vlčkem (SLK) se nepočítá. Je vidět, jak dohoda o podpoře koalice s KSČM začíná fungovat od začátku. Petr Skokan navrhl přerušení, aby se mohla opozice dohodnout o protinávrhu. Po přestávce, navrhla Pirátská strana Ing. J. Wavrečku jako protikandidáta. Samozřejmě tento návrh neprošel, aby nebyla porušena konzistence koalice.

Počet výborů a komisí, byl stanoven jako minulé funkční období. Bohužel k tomuto bodu nebyl připraven materiál, ani na stůl, pouze na projektoru. Petr Skokan argumentoval, že se takto jednat nedá. Chybu v přípravě materiálů koalice neuznala a nakonec se hlasovalo. Nejen o počtu lidí ve výborech a komisích, ale i odměnách.
Vystoupil MUDr. Karel Tejnora (ODS), že v minulém období bral cca 4000Kč, ale ve finále mu zbylo 2800,- Kč, což nepovažuje za peníze. Vlastně dělá za 100,- nebo 200,- Kč / hodinu a to je pro něj málo. Dělá to tedy peníze? Prohlásil, že to jsou pro něj těžce vydělané peníze. Navíc platí daně a z jeho daní tu je voda a citron, nějak jsem tuto jeho hlášku nepochopil.

Struktura a počet výborů a komisí
Finanční výbor počet členů 11 předseda ing. Roman Kozák
Kontrolní komise počet členů 11 předseda František Chot
Výbor pro výchovu a vzdělávání počet členů 11
Výbor pro cestovní ruch         počet členů 11
Výbor pro životní prostředí počet členů 11
Výbor pro rozvoj města a památky počet členů 11
Výbor pro sociální politiku počet členů 11
Výbor škodní a likvidační         počet členů 11
Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí počet členů 13
Výbor pro sport počet členů 13

Původní návrh výše odměn, byl v plné možné výši dané zákonnou úpravou. Protinávrh podal Petr Skokan, který navrhl výši odměny zdarma, pouze z lásky našemu městu. Ing. Máška (ČSSD) poznamenal, že i dělníkovi náleží mzda za vykonanou práci, že je to psáno i v bibli. Úsměvné je, že dělníky nikdo nevolí. Petr Skokan poznamenal, že vyplácená částka na odměnách pro radní města a zastupitele, včetně členů výborů a komisí při ZM je cca 8 až 14 milionů korun. Mgr. Ranincovi se tato částka zdá nereálná, že jemu vychází částka cca 1 milion Kč. Ptal se bývalých zastupitelů, zdali někdy pracovali pro město zdarma. Překvapivá odpověď pro něj byla ANO, v minulosti rada ani zastupitelé ani členové výborů a komisí nepobírali odměny.

Pan tajemník Ing. J.Hladoník prohlásil, že částka sdělená Petrem Skokanem je nadsazená a prý "dá za to kalhoty". Takže máme tajemníka bez kalhot. Další ekonomický specialista p. MUDr. Tejnora prohlásil, že bychom měli mít 70 členů rady a něurekom členů výborů. Ekonomická gramotnost některých zastupitelů je opravdu tristní. Petr Skokan upozornil, že ještě nikdy v minulosti, nebyla ekonomická situace města v tak tragické kondici.
Pravděpodobně tuto debatu neunesla Mgr. et Mgr. Procházková (ANO 2011), která se vyjádřila ve smyslu, každý člověk má být motivován a ona si na odměnách trvá. Pokud je motivována jako členka rady částkou (v tuto chvíli ještě neschválenou) 2.550,- Kč, bude tedy např. někoho motivovat částka vyšší než odměna ke korupčnímu jednání? Vždyť to je přeci také "motivace".

Já osobně si myslím, že motivací v těchto volených orgánech, by mělo být uspokojení z dobře odvedené práce, brát jako poděkování od voličů za svou morální, lidskou a odbornou znalost a zkušenost. Ne nadarmo můj děda (živnostník) říkal, že politika se dělá zdarma pro lidi, lidé, kteří ji dělají, mají být finančně nezávislí a morálně na výši.

Dále se mi nelíbí, že odměna je měsíční, nikoli za jednotlivá setkání. Výbory nebo komise by měli zasedat před zastupitelstvem, pokud bude zastupitelstvo 6x ročně, proč bude odměna vyplácena 12x?
Petr Skokan podal protinávrh, aby výše odměny byla stanovena na 50% navrhované částky. Pan Tomáš Binder (ČSSD) podal návrh, aby byla z maximální výše odečtena částka ve výši 10%, ale pro zastupitele města by zůstala v plné, maximální výši. Tak pravděpodobně je jasné, který návrh prošel. Návrh Petra Skokana to nebyl.

Hlasování
Návrh T. Bindera
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 7
Nehlasoval 1
Návrh P. Skokana
Pro 2
Proti 10
Zdržel se 12
Nehlasoval 1

Tak co mi vlastně vyplynulo z 1. Ustavujícího zasedání města Česká Lípa?
- Koalice bude podporována zastupiteli KSČM (pokud bude třeba)
- Některým zastupitelům jde o peníze
- Pro p. Tejnoru 2.800,- Kč nic neznamená
- P. tajemník bude "bez kalhot"
- Ekonomická gramotnost není na úrovni
- Vyplacená částka odměn je měsíční, nikoliv za jednotlivé setkání na schůzi
- Ač město není v ekonomicky dobré kondici, hlavní je vlastní motivace penězi (dle hlasování jednotlivých zastupitelů zjistíme kterých...)

Tabulka výpočtu odměn (bez nákladů, které bude muset uhradit město za ZP na zastupitele)
V tomto přehledu nejsou zahrnuty komise rady města a ostatní poradní orgány.
Výbory //Členů //Předseda //Částka člen //Částka předseda //Celkem členové //Celkem
Finanční //11 //1 //1809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Kontrolní //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Sportovní //13 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //21 708,00 Kč //23 823,00 Kč
Pronájem a prodej nemovitostí //13 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //21 708,00 Kč //23 823,00 Kč
Výchova a vzdělávání //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Cestovní ruch //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Životní prostředí //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Rozvoj města a památky //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Sociální politika //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Škodní a likvidační komise //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Rada //7 //2 295,00 Kč //16 065,00 Kč
Zastupitelé //25 //870,00 Kč //21 750,00 Kč

Měsíční náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí 247 101,00 Kč
Roční náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí 2 965 212,00 Kč
Náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí za funkční
období
11 860 848,00 Kč


Tabulka v jpg ZDE


MiVe