Média

12.11.2014 - časopis Véčko

V časopisu Véčko, je věnován článek POCTÁM HEJTMANA.

1.   Co Vás přivedlo k založení tradice udělování ocenění Pocty hejtmana Libereckého kraje?

Snaha posílit regionální patriotismus. Připomenout ke dni vzniku republiky, že vlast a domov nejsou jen slova, ale tvoří je lidé. Chtěl jsem každoročně představit občanům Libereckého kraje naše spoluobčany, jejichž život, morální postoje, či pracovní výsledky, jsou příkladem hodným následování.

2.   Kdy byl první ročník?

Před devíti lety.

3.   Věřil jste, když jste opustil funkci hejtmana LK, že udělování ocenění bude pokračovat? A jste za to rád?

To jsem opravdu nemohl tušit. Martin Půta je už třetí hejtman, který ceny uděluje a zvýšil prestiž ocenění. I jeho týmu se podařilo zvýšit úroveň celé akce. Ano jsem velmi rád, že z ocenění se stala významná tradice.

4.   Komu jste ocenění (jakému oceněnému) udělil nejraději - co byla Vaše jakási "srdeční záležitost"?

Architekt Karel Hubáček, duchovní otec horského hotelu Ještěd, akademický malíř Rudolf Novotný, jeho obrázky České Lípy mne provázeli od dětství, pěstounce Dobroslavě Kricklové,...Ale dovolte mi ohlédnutí na všechny oceněné. Ani o jednom z oceněných za uplynulých devět ročníků nikdo nepochyboval. Tím se ocenění hejtmana Libereckého kraje dostalo na vyšší úroveň, než například některá udělená státní vyznamenání. To svědčí o vysoké úrovni nominací a vážnosti, s jakou hejtmani k udělování přistupují, bez ohledu na to jak srdečně jsou s nominanty propojeni.

Otázky zadávala za časopis Véčko Pavlína Stránská, odpovídal Petr Skokan.